Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością. Tekst, który właśnie czytasz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, takimi jak RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Należy zaznaczyć, że treść Polityki prywatności może podlegać zmianom w dowolnym momencie. Zawsze będziemy Cię informować o wszelkich zmianach i udostępniać najnowszą wersję dokumentu. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które gwarantują wysoki poziom ochrony danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://youfit.pl/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Anna Musiał „Youfit” ul. Księcia Warcisława I 24B/6, 71-667 Szczecin.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: annamusial@youfit.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis korzysta z danych osobowych w celu:
  • Obsługi zapytań za pomocą formularza
  • Realizacji zamówionych usług
  • Prowadzenia systemu komentarzy
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez korzystanie z plików cookie (tzw. „ciasteczka”), które są zapisywane na urządzeniach końcowych.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca, w których użytkownicy logują się i wprowadzają swoje dane osobowe, są zabezpieczone przez warstwę transmisji (certyfikat SSL). To oznacza, że dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na serwerze docelowym.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator posiadający odpowiedni klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione w przypadku kradzieży bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w formie hashowanej. Funkcja hashująca działa tylko w jednym kierunku – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co jest obecnie powszechnym standardem w przechowywaniu haseł użytkowników.
 4. Operator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Kopie bezpieczeństwa są regularnie wykonywane przez Operator w celu ochrony danych.
 6. Istotnym standardem ochrony danych jest regularne aktualizowanie wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, włączając w to regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hostovita.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony www.youfit.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Wśród tych grup odbiorców znajdują się:
  • serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz
  • hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
  • operatorzy płatności
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji działań związanych z nimi, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 2. dostępu do informacji i danych osobowych Ciebie dotyczących,
 3. ich sprostowania i usunięcia,
 4. oraz przeniesienia danych.
 5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych- oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane. Przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu.
 2. W celu świadczenia usług zgodnie z zawartą umową oraz prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Innymi słowy, nie wysyłamy ich poza granice Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Użytkownik dobrowolnie podaje informacje, w tym dane osobowe, dla serwisu.
 2. Serwis może zapisać parametry połączenia, takie jak czas i adres IP.
 3. W niektórych przypadkach serwis może zapisać informacje umożliwiające powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika zostaje umieszczony w adresie URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane wprowadzone w formularzu są przetwarzane zgodnie z funkcją tego konkretnego formularza, na przykład do obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego lub rejestracji usług. Każdy formularz ma czytelny kontekst i opis, który informuje, do czego jest przeznaczony.

 7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Google Analytics umożliwia analizę działań i usług internetowych. W celu przeprowadzenia analizy korzystania ze strony przez użytkownika, Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże, należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność strony. Dane zbierane przez narzędzie Google Analytics są anonimowe (takie jak lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie), ale dostawca może je połączyć z danymi gromadzonymi o Tobie podczas korzystania z innych usług. Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania ze strony przez naszych użytkowników oraz dostosowania oferty do ich preferencji. Statystyki uzyskane dzięki temu narzędziu pozwalają nam ulepszyć stronę. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: [link](https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision).

Google zapewnia zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi przepisami. Więcej szczegółów na temat ochrony danych przez Google można znaleźć pod tym linkiem: [link](https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

 • Operator korzysta z piksela Facebooka. Piksel jest narzędziem analitycznym,              który został umieszczony na naszej stronie. Jego funkcją jest skierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub wykazują zainteresowanie naszymi działaniami. Gromadzone dane są anonimowe i obejmują informacje takie jak lokalizacja, płeć, wiek oraz aktywność online. Dostawca narzędzia może łączyć te informacje z danymi, które zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego platformy. META Piksel (Facebook) pomaga nam ocenić efektywność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i analizować ich reakcje na nasze działania. Aby dowiedzieć się więcej o tym narzędziu, zapraszamy do odwiedzenia strony dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

7. Informacja o plikach cookies

 1. Ta strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. Mogą być one odczytywane nie tylko przez nasze własne pliki cookies, które służą do zapewnienia prawidłowego działania tej strony i ulepszenia naszej oferty, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, których usługi wykorzystujemy (“cookies zewnętrzne”).
 2. Operator serwisu jest odpowiedzialny za umieszczanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika oraz dostęp do nich.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1. Zachowania aktywnej sesji użytkownika w Serwisie po zalogowaniu, co umożliwia użytkownikowi uniknięcie konieczności wpisywania loginu i hasła na każdej kolejnej podstronie Serwisu.

2. Wykonania celów opisanych wcześniej w sekcji “Istotne strategie marketingowe”.

 1. Możliwość usuwania plików cookies jest dostępna w przeglądarce internetowej. Istnieje również opcja automatycznego blokowania plików cookies. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone

9. Logi Administratora

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie jest rejestrowane w logach serwera, które obejmują informacje takie jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 •  informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

2. Dane zapisane w logach serwera nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami serwisu i służą wyłącznie do celów administracyjnych. Zawartość logów serwera jest poufna i nie jest udostępniana nikomu poza osobami, które mają uprawnienia do zarządzania serwerem.